Skrot modtages gerne såfremt du har et CVR-nr.

Kontakt H.J. Hansen kundeservice på tlf. 63 10 91 00.

 

 

 

 

 .

.

         

Bygningsaffald

Bygningsaffald i form af:

Materialer der hovedsaglig stammer fra nedbrydning af gamle bygninger og fabriksanlæg.

  • beton
  • jernbeton
  • blandingsgods
  • murbrokker
  • tegl

Prisliste

Salg af rent knust beton og blandingsgods

Betonkvalitet

Vi er kendt for den høje kvalitet, hvilket vi konstant arbejder på at fastholde og udbygge. Vi lægger derfor stor vægt på bl.a. høj renhed og god matching af kornkurver svarende til Vejdirektoratets vejregler og udbudsforskrifter.

Blandingsgods

Blandingsgods findes på alle vores pladser. Materialet består af knuste murbrokker, beton samt lignende bygningsaffald. På pladserne har vi flere varianter af denne type, men de to hyppigst efterspurgte fraktioner er 0-35 mm og 35-90 mm.

Har du spørgsmål, eller emner, som ikke er nævnt her,
så ring til vores salgskonsulent for Råstoffer Sylvester Hagelskjær på tlf. 6113 1378.