Cu

Kobber

Kobber er et forholdsvis blødt, orangerødt metal. Kobber har god ledningsevne for strøm og varme.

Kobber kan omsmeltes og genbruges. Ca. 1/3 af verdens Cu forbrug kommer fra skrot.
Produktion af kobber ud fra kobberskrot sparer energi på et niveau omkring 80-90 % i forhold til udvinding fra minedrift.

Vi har mange sorteringer af kobber - alt efter f.eks. renhed
Jesper Tue Pedersen, Produktchef

Der skelnes mellem elektrolytisk Cu med en renhed på 99,99 og andre Cu legeringer.

Det er vigtigt for genanvendelsesprocessen, at der skelnes mellem nyt blankt materiale og brugt materiale med ir/maling/lak og andre urenheder. Alle materialerne kan genanvendes blot i forskellige processer, derfor skal de holdes adskilt og prissættes forskelligt.

Som eksempler på kobberskrot har vi blandt andet, rør, ledninger (fri for plast), luftledninger, inddækning af tage m.v. Restmaterialer fra industriproduktion i form af plade og rørrester, spåner mv. Der er også en lang række produkter fra strømførende produkter som eksempelvis elskinner og trafo kobber. Cu granulat kan, afhængig af renhed, også oparbejdes til nyt materiale.

Kobber er største legeringselement i en række andre materialer:

  • Messing Cu/Zn (Pb)
  • Tinbronze Cu/Sn
  • Blytinbronze Cu/Sn/Pb
  • Aluminiumsbronze Cu/Al/Ni/Fe
  • Rødgods Cu/Sn/Pb/Zn
  • Tombak Cu/Zn

Hver legering har deres specielle egenskaber.

Vi vil noget med klimaet

HJHansen Genvindingsdivision arbejder primært inden for 4 af FN’s 17 verdensmål

HJHansen har valgt at fokusere på 4 af FN's 17 verdensmål

Verdensmål

Vi vil gerne dele med jer

Det tyrkiske marked for stålskrot

Det tyrkiske marked for stålskrot (TSI) lå på et fornuftigt niveau i hele september måned. Primo september i $ 291,-/MT HMS 80/20, og $ 292,-/MT ultimo. Den 9. september nåede...

Læs mere Gå til blog
Designed by fingerspitz*