Kabler

HJHansen aftager alle typer af kabelskrot- søkabler, jernarmerede jordkabler og kabler med plast.

Kablerne bliver oparbejdet til nye råvarer, som bruges til fremstilling af nye produkter. Dette giver en stor miljømæssig besparelse, i forhold til at udvinde nye råvarer fra miner.

HJHansen har naturligvis alle miljøgodkendelser for at kunne håndtere disse materialer, og er en stærk samarbejdspartner.

Produktchef
Husk at det vi betegner som skrot, er en vigtig råvare til fremstilling af nye produkter.
Nanna Rosenbæk, Produktchef

 Vi er specialister i oparbejdning af kabler

Det er vigtigt for os, at tage vare på vort miljø, og derfor oparbejder vi vores kabler under miljørigtige forhold. Det gør vi blandt andet ved at sikre, at kabler med farlige stoffer, som for eksempel tjære, olie og bly behandles miljømæssig forsvarligt. Alle kabler med farlige stoffer opbevares og behandles under tag, så der ikke sker udvaskning af farlige stoffer til jorden og grundvandet. Olieafkølede kabler oplagres og klippes i kar for at sikre, at der ikke sker udslip af olie. Hensynet til miljøet spiller en væsentlig rolle, og som en ISO 14001 godkendt virksomhed markerer vi os som en seriøs, ansvarlig og miljøbevidst partner.

Jordkabler

Vi oparbejder alle typer af jernarmerede jordkabler, både med og uden olie, på vores egen fabrik.
Vores arbejdsprocesser foregår under miljømæssigt korrekte forhold, således at der ikke sker udslip af farlige stoffer til naturen.
Vi har kapacitet til at håndtere store opgaver

Søkabler

Vi oparbejder alle typer af søkabler, både med og uden olie, på vores egen fabrik.

Vi har kapacitet til at håndtere og oparbejde søkabler fra store og små projekter.
Med vores specialmaskine kan vi trække og klippe kabler direkte fra kableskib.

Plastkabler

Vi modtager alle typer plastkabler, også med fedt, jern og bly. Alt oparbejdning foregår under miljømæssigt korrekte forhold.

 

Vi vil noget med klimaet

HJHansen har valgt at fokusere på 4 af FN's 17 verdensmål

Verdensmål

Vi vil gerne dele med jer

190 års jubilæum

HJHansen har 190 års jubilæum søndag den 20. oktober. Der er sket meget siden 1829, men godt købmandskab og forædlingens kunst har altid kendetegnet måden, HJHansen driver forretning på. Troværdighed,...

Læs mere Gå til blog
Designed by fingerspitz*