Al

Aluminium

Aluminium, metallisk, sølvhvidt grundstof med atomnr. 13 placeret i det periodiske systems 13. gruppe; atomtegn Al.

Aluminium ser vi overalt i hverdagen.
Thomas Reeholm Due, Produktchef

Aluminium, som er det tredjehyppigste grundstof i jordskorpen, har lav massefylde (ca. 1/3 af jerns), stor mekanisk styrke i legeringer og er korrosionsbestandigt. Det er let at forarbejde, ugiftigt og uden smag samt en god leder for både varme og elektrisk strøm. Da aluminium desuden er relativt billigt, er det blevet et meget anvendt metal.

Forekomster

Udvinding af aluminium som minedrift, sker fra stenarten bauxit (45-68 % Al2O3) og i mindre grad fra magmatiske forekomster, fx nefelinsyenit. Andre potentielle muligheder for aluminiumbrydning er anorthosit og kaolin, hvilket giver aluminiumresurser nok til hundredvis af år frem. Recycling og genvinding af aluminium er en betydelig CO2 besparende proces, da der kun anvendes ca. 5% af energiforbruget ved omsmeltning/recycling i forhold til traditionel udvinding. En væsentlig faktor her er også, at aluminium kan omsmeltes igen og igen uden at miste sine mekaniske egenskaber.

Eksempler på aluminium fra dagligdagen:

  • Vinduesrammer og andre bygningselementer
  • Emballage til fødevarer
  • Motorblokke og et utal af applikationer i biler
  • Interiør og møbler
  • Køkkenudstyr
  • Drikkedåser

Vi vil noget med klimaet

HJHansen har valgt at fokusere på 4 af FN's 17 verdensmål

Verdensmål

Vi vil gerne dele med jer

190 års jubilæum

HJHansen har 190 års jubilæum søndag den 20. oktober. Der er sket meget siden 1829, men godt købmandskab og forædlingens kunst har altid kendetegnet måden, HJHansen driver forretning på. Troværdighed,...

Læs mere Gå til blog
Designed by fingerspitz*